Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Nasze przedszkole rozpoczęło działalność 1 września 1981r.

Funkcję dyrektora od 1 września 1981 do 31sierpnia 2002 pełniła p. Małgorzata Szewczyńska, która wyznaczyła kierunek działalności placówki, dbając o ciągłe podnoszenie jakości pracy oraz  kwalifikacji i wiedzy pedagogicznej przez nauczycielki, jak również  podejmowanie nowatorskich form i metod pracy. 
W pierwszym roku funkcjonowania do przedszkola uczęszczało 156 dzieci, którymi opiekowało się 25 osób personelu, w tym 11 nauczycielek.

Od 1 września funkcję dyrektora sprawuje p. Małgorzata Bartosik.

Wiele uwagi w codziennej pracy nauczycielki poświęcają poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań dzieci, poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki, wycieczki do muzeów, galerii, teatrów, organizowanie uroczystości i konkursów nawiązujących do aktualnych wydarzeń w mieści i kraju – Uroczystość w formie konkursów i zabaw integracyjnych. Osiągnięcia i zaangażowanie nauczycielek w pracę dydaktyczno-wychowawczą było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.

Tradycyjnie od początku swojego istnienia przedszkole prowadzi aktywną współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu miasta, regionu a także kraju, lokalnymi ośrodkami kultury, opieki społecznej, uczestniczy i organizuje akcje charytatywne. Wiele uwagi poświęca się również współpracy z rodzicami, którzy zawsze byli partnerami i sojusznikami w procesie wychowywania i edukacji dzieci. Wśród wypracowanych przez lata form współpracy z rodzicami wyróżnia się przede wszystkim organizowane przez nauczycielki zajęcia otwarte, warsztaty psychoedukacyjne, spotkania ze specjalistami w zakresie rozwoju dziecka, konkursy, uroczystości przedszkolne, wycieczki, pikniki, kiermasze okolicznościowe. Aktywne włączenie rodziców w życie przedszkola owocuje otwartością i podejmowaniem własnych inicjatyw na rzecz dzieci i poprawy  materialnych warunków placówki: