Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat.

                                                         


Wycieczki                  Konkursy                 Warsztaty                Akcje proekologiczne                 Inne


„MAMA, TATA,SIOSTRA, BRAT Z SEGREGACJĄ ZA PAN BRAT” – program edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2020/21, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zaplanowane w ramach programu zadania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców, a także włączenie lokalnej społeczności do aktywnych działań na rzez ochrony przyrody, głównie poprzez świadomą i odpowiedzialną gospodarkę odpadami. Założeniem programu jest szeroka i różnorodna działalność edukacyjna, prowadzona nie tylko wśród najmłodszych, dotycząca tego jak zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci, jak je prawidłowo segregować, przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Program uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w związku z czym kolegium konkursowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyznało na jego realizację dofinansowanie w wysokości 34 830zł. (całkowita wartość zadania 38 700zł) W ramach programu zaplanowano wiele ciekawych aktywności i  wydarzeń na cały rok  szkolny, m.in.:

 1. Wycieczki ekologiczne:
 • Do Edukacyjnej Zagroda Bednarza w Nieborowie
 • Do Ośrodka „Kresqwka” w Łodzi
 • Do Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi
 • Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi
 • Do zagrody edukacyjnej „Kraina Dzikiej Kaczki” w Brzezinach

Wysokość dofinansowania wycieczek - 14 080,00 zł

 1. Warsztaty stacjonarne:
 • "Eko detektyw i ekologia"
 • "Biżuteria z recyklingu"
 • "Eko granie na dywanie"
 • "Modelowa, domowa (wstępna) sortownia odpadów”
 • „Eko Detektyw na tropie śmieci”
 • "Ekozabawka"
 • „Drugie życie butelki – kłopocik niewielki”
 • „Pani Gazetka”

Wysokość dofinansowania warsztatów stacjonarnych – 11 160,00zł

 1. Konkursy wewnątrzprzedszkolne- dla dzieci irodziców oraz międzyprzedszkolne:
 • Konkurs przedszkolny „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat” dla dzieci i rodziców - literacko – plastyczny
 • Konkurs międzyprzedszkolny „Ekomarzanna” - plastyczno – techniczny.
 • Konkurs międzygrupowy „Coś ciekawego z materiału odpadowego”– techniczno – plastyczny

Wysokość dofinansowania zakupu nagród w konkursach –2 260,00 zł

Ponadto program zakłada zakup pomocy dydaktycznych do zajęćkoszt całkowity 10 350,00 zł oraz materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnychkoszt całkowity– 850zł.

W ramach programu przewidziano również  akcje ekologiczno – informacyjne:

 • Patrol ekologiczny „Tam słońce świeci gdzie nie ma śmieci”
 • Zbiórka baterii z organizacją REBA S.A.
 • Zbiórka elektrośmieci Green Office Ecologic
 • Obchody świąt ekologicznych w przedszkolu: „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi” , „Dzień bez śmieci”
 • Przygotowanie kącika ekologicznego w holu przedszkola wraz z punktem wymiany książek, czasopism o tematyce ekologicznej
 • Wydanie gazetki przedszkolnej o tematyce ekologicznej dla dzieci i rodziców.
 • Przygotowanie z dziećmi przedstawienia ekologicznego dla rodziców i podopiecznych Dziennego Domu Opieki Senior Wigor w Zgierzu.
 • Zorganizowanie pikniku ekologicznego dla dzieci i rodziców podsumowującego realizację projektu
 • Zorganizowanie warsztatów ekologicznych prowadzonych przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Zgierza
 • Prowadzenie cyklu zajęć ekologicznych z zakresu kształtowania postaw racjonalnego gospodarowania odpadami, z wykorzystaniem gry interaktywnej i wielkoformatowąej „Ekologia i środowisko”

Relacje ze wszystkich działań realizowanych w ramach programu będą zamieszczane na stronie internetowej oraz fb przedszkola.

Sprawozdanie opisowe  z realizacji programu edukacji ekologicznej "Mama, tata, siostra, brat  segregacją za pan brat"