Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasze przedszkole położone jest na Oś 650-lecia, w pobliżu lasu Krogulec. Placówka zajmuje parter pięcioklatkowego bloku mieszkalnego w pełni przystosowany do potrzeb przedszkola. Posiada dobrze wyposażone, funkcjonalne i estetyczne sale dydaktyczne i przylegające do nich łazienki, dobrze rozbudowane i wyposażone zaplecze kuchenne oraz bogaty w roślinność oraz w sprzęt do zabaw, ogród.

Do przedszkola uczęszcza 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgrupowanych w 5 oddziałach wiekowych.

W przedszkolu zatrudnione są 23 osoby, w tym 13 nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe, podnoszą kwalifikacje.

Pracownicy - wykwalifikowana, kreatywna kadra pedagogiczna oraz otwarty na współpracę i realizację wspólnych zadań personel administracyjno - obsługowy  -  to ogromny atut przedszkola.

W prowadzonej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie naszym wychowankom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz warunków do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień oraz jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Wszystkie kierowane wobec dzieci działania mają za zadanie rozwijać ich wiedzę, umiejętności i zainteresowania, sprawiać by nabierały pewności siebie, wiary we własne możliwości, by pokonywały bariery i zahamowania, odczuwały radość i satysfakcję z efektów swoich działań oraz odnoszonych sukcesów.Staramy się rozbudzać ich wyobraźnię, kreatywność, sprawiać by stawały się otwarte, odważne i samodzielne.

Z myślą o tym wypracowaliśmy wiele różnorodnych form pracy, które wzbogacają ofertę programową, wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

Wieloletnią tradycją przedszkola jest również aktywna i efektywna współpraca z rodzicami  wynikająca ze świadomości, iż odgrywa ona szczególnie ważną rolę i jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy z dzieckiem. Nasze przedszkole pełni wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Jednocześnie włączenie rodziców do aktywnej realizacji zadań statutowych placówki, sprawia, iż stają się oni jej największymi sprzymierzeńcami.