KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty


    Stawka żywieniowa:

      3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6 zł/dzień
      2 posiłki (śniadanie, obiad) - 4,80 zł/dzień
      1 posiłek (obiad)- 3 zł/dzień

Na podstawie art. 52, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz.2203, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu ponad bezpłatny czas  przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (8.00 – 13.00) -  wynosi 1 zł.

Rodzice dzieci 6 letnich (rocznik 2013) nie ponoszą z tego tytułu opłat.

Za drugie i kolejne dziecko rodzice ponoszą połowę opłaty za godziny pobytu na podstawie wniosku skierowanego do dyrektora przedszkola (wzór wniosku)  - nie dotyczy sytuacji, w której jedno z rodzeństwa jest 6 latkiem.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny

Uwaga Rodzice
Na podstawie Uchwały nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dn. 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych (zm. Uchwałą nr L/450/10 z dnia 27 maja 2010r.) od 01.01.2011r. następuje zmiana sposobu wpłat na konto z tytułu opłat za przedszkole.

Miesięczną stawkę godzinową należy wpłacać na numer konta bankowego:
96 8783 0004 0021 6632 2000 0003

Natomiast opłaty za wyżywienie należy dokonywać na numer konta bankowego:
85 8783 0004 0021 6632 2000 0007

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem opłat należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc.