KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program pracy

„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę.
Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem”.
Remigiusz Kwiatkowski

Zadania priorytetowe przyjęte do realizacji w roku szkol. 2020/21
  1.  
  1. Podejmowanie działań zmierzających do wspomagania rozwoju emocjonalnego i społeczno-moralnego w celu kształtowania u dzieci zachowań społecznie akceptowanych,wprowadzanie w kulturę bycia, uczenie nawiązania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi ludźmi.
  2. Realizowanie zadań Programu edukacji ekologicznej „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat”, w celu:
  1. Podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci, rodziców oraz mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami.
  2. Kształtowania i rozwijania zachowań proekologicznych w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami poprzez wycieczki, warsztaty, akcje ekologiczne, zabawy badawcze, praktyczne działanie.
  3. Rozbudzania wrażliwości dzieci na piękno przyrody, wzbogacania wiedzy na temat roślin i zwierząt różnych ekosystemów, zjawisk przyrodniczych.
  4. Dostarczania wiedzy o świecie przyrody poprzez różne formy przekazu (literatura, rozmowy) oraz inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku – eksperymentowanie, zabawy badawcze i twórcze z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

     3. Stwarzanie bezpiecznego, życzliwego i akceptującego otoczenia, w którym funkcjonuje grupa dziecięca, z jasno i precyzyjnie określonymi normami zachowań. Wprowadzanie dzieci w świat wspólnoty rówieśniczej i pomoc w odnajdywaniu w niej swojego miejsca.

    4. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i reguł kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w sytuacjach życia codziennego, miejscach publicznych i kontakcie z przyrodą.

    5. Systematyczne obserwowanie i diagnozowanie poziom rozwoju społeczno – moralnego dzieci, w celu właściwego planowania i modyfikowania oddziaływań wychowawczych.

    6. Włączanie rodziców w wypracowanie wspólnego i jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych oraz konsekwentne jego realizowanie.

    7. Kontynuowanie i rozszerzanie form współpracy z rodzicami i ze środowiskiem  w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Program wychowania przedszkolnego zatwierdzony do realizacji w roku szkol. 2020/21:

LP.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Grupa

1.

 "Planeta dzieci - Prawda dobro piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego 3-6 latki"

Jolanta Wasilewska

WSIP 2019

I, III, V

2.

„Plac zabaw -program wychowania przedszkolnego"

E. Janus

WSiP 2019

II

3.

"Żyrafa Ola i przyjaciele" - program wspomagający rozwój dzieci 5 letnich

M. Achtenberg

LektorKlett 2020

IV

 

Baby Beetles

28.02.2018
Baby Beetles

Baby Beetles

28.02.2018

W roku szkolnym 2016/17 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Baby Beetles - Dwujęzyczne Dzieci – nauka języka angielskiego przez zabawę” opartego na Programie Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Wojewódzki Ośrode...