Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Program pracy

„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę.
Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem”.
Remigiusz Kwiatkowski

Zadania priorytetowe przyjęte do realizacji w roku szkol. 2021/22
  1. Wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci oraz wspomaganie procesów logicznego myślenia poprzez różnorodną aktywność m.in. organizowanie zabaw dydaktycznych, gier dydaktycznych, gier ściganek, historyjek obrazkowych, rebusów i innych gier logicznych. Rozwijanie umiejętności zastosowania pojęć matematycznych w życiu codziennym; stwarzanie okazji do gromadzenia doświadczeń podczas różnorodnych działań.
  2. Rozwijanie i wzbogacanie wiedzy dzieci na temat kultury, tradycji i sztuki najbliższego regionu, miasta. Rozwijanie uczuć patriotycznych, przywiązania do kraju rodzinnego oraz kształtowanie szacunku dla ojczyzny.
  3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich wychowanków, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
  4. Kontynuowanie i rozszerzanie form współpracy z rodzicami i środowiskiem.
  5. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i reguł kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w sytuacjach życia codziennego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
  6. Kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne u dzieci i rodziców w oparciu o treści programu „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat” oraz zakupione w ramach otrzymanej w 2020/21r. dotacji z WFOŚiGW w Łodzi pomocy dydaktycznych.
Programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone do realizacji w roku szkol. 2020/21:

LP.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Grupa

1.

 Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

MacEdukacja

I, III

2.

Plac zabaw -program wychowania przedszkolnego

E. Janus

WSiP 2019

II

3.

Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego

M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

WSiP

IV, V

4.

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska

Macmillan

I, II, III, IV, V

 

Baby Beetles

28.02.2018
Baby Beetles

Baby Beetles

28.02.2018

W roku szkolnym 2016/17 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Baby Beetles - Dwujęzyczne Dzieci – nauka języka angielskiego przez zabawę” opartego na Programie Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Wojewódzki Ośrode...