Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna ma na celu zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez kształcenie umiejętności: prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego, a także większej sprawności mięśni biorących udział w mówieniu (p.w. języka, ust, mięśni mimicznych). Nieodzowne dla tego procesu jest także podnoszenie świadomości i kompetencji rodziców w tym zakresie, co ma miejsce na indywidualnych konsultacjach z rodzicami.

Terapia logopedyczna to już usuwanie lub korygowanie zaburzeń powstałych w trakcie rozwoju mowy, a także kształtowanie poprawnej i pięknej mowy, lub czasem po prostu umożliwienie komunikacji. Najbardziej efektywne są systematyczne zajęcia indywidualne. Polegają one na uwrażliwianiu i usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej i wzrokowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych i dykcyjnych, stymulowaniu rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci. I tutaj praca logopedy musi być wspierana przez rodziców, bez których terapia jest dużo mniej skuteczna i trwa po prostu dłużej.

W naszym przedszkolu na początku każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza diagnozę przesiewową dzieci, po której rodzice otrzymują pisemną informację o zauważonych problemach logopedycznych, a także wskazania na inne badania wynikające z dostrzeżonych kłopotów laryngologicznych, audiologicznych (słuch), pedagogicznych, psychologicznych, neurologicznych itp., jeśli takie zostały dostrzeżone. Oprócz tego logopeda konsultuje się z wychowawcami grup w sprawie dzieci objętych wskazaniami do pracy logopedycznej i przekazuje im na bieżąco informacje z prowadzonych zajęć. Niestety ze względu na liczbę dzieci potrzebujących terapii, a możliwości godzinowe logopedy, w naszym przedszkolu właściwie prowadzone zajęcia należałoby nazwać profilaktyką logopedyczną, ponieważ spotkania odbywają się 1, a w najlepszym razie 2 razy w miesiącu. Aby uzupełnić tę lukę logopeda, zachęca rodziców do spotkań w formie konsultacji, na których jest w stanie przekazać potrzebną wiedzę, a także materiały do treningu w domu. W najtrudniejszych przypadkach logopeda zaleca systematyczną pracę z innym logopedą poza przedszkolem.

Zajęcia prowadzone są przez panią Annę Prokop, magistra Filologii Polskiej i logopedę. Odbywają się we wtorki, w godzinach 9.00-14.00. Mają one charakter indywidualnych spotkań, a ich długość jest dostosowana do  wieku dziecka i jego możliwości skupienia się oraz oczywiście do rodzaju zaburzenia mowy z jakim mamy w danym przypadku do czynienia. W tym czasie rodzice mogą również zgłaszać się na konsultacje.Ukończyła studia podyplomowe "Logopedia z Emisją głosu" na Uniwersytecie Łódzkim w 2009 roku. Wcześniej uzyskała tytuł magistra na kierunku filologia polska ze specjalizacją animacja kultury, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2010 roku prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną we własnej firmie LOGOPUNKT, www.logopunkt.pl .

„Jestem logopedą praktykującym od 2008 roku. Logopedią zainteresowałam się gdy jako trzydziestoletnia kobieta zaszłam w ciążę. Logopedia jest niezwykłą nauką zawieszoną gdzieś pomiędzy medycyną, językoznawstwem, pedagogiką, a sztuką aktorską. Ciągle mnie zachwyca i zadziwia. Oprócz rzetelnej, często odświeżanej z tych 4 perspektyw wiedzy, wymaga od adepta przede wszystkim twórczego myślenia. Każda terapia to kontakt z innym człowiekiem, jego pięknem i jego ograniczeniami. To za każdym razem zetknięcie z nowym, nieznanym lądem. Terapeuta musi go rozpoznać i tak pokierować człowiekiem, by ograniczenia związane z mową przestały istnieć na drodze do odpowiedniej dla każdego komunikacji. To jest najważniejsze.

Prowadzę zajęcia zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi (po udarach i wylewach). Z dziećmi w czasie terapii bawię się. Z dziećmi trzeba się bawić. W ten sposób bez napięć możemy nauczyć je „co mają” i „jak to wykorzystać, by było lepiej”.

                                                                       Pozdrawiam Wszystkich Państwa – Anna Prokop